Kontakt

Kontakt
Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży
PLANETA MARZEŃ

Grzegorzowice
Wielkie 31

32-095 Iwanowice
www.planeta.marzen.pl


Kierownik Placówki
Pan Stanisław Szymski

tel. 536 999 132
planeta.marzen@fundacjamis.org.pl