Szanowni Państwo,

Fundacja „Małopolska Izba Samorządowa” kończy z dniem 31 marca 2021 r. realizację projektu zatytułowanego „Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Iwanowice – PLANETA MARZEŃ”. W ramach tego projektu przez 2,5 roku oferowaliśmy Państwa dzieciom szereg zajęć w naszym Ośrodku mieszczącym się w Grzegorzowicach Wielkich. Były to zarówno zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, jak i służące rozwijaniu zainteresowań i umiejętności. Kolejne, miały na celu usuwanie deficytów rozwojowych i braków edukacyjnych. Wszystkie zajęcia służyły temu, by podopieczni Planety Marzeń umacniali swe poczucie wartości i nabywali przekonania, że są w stanie poradzić sobie w trudnych sytuacjach.

Jako realizatorzy Projektu pragniemy podziękować za zaufanie, jakim obdarzyli nas Państwo oddając  dzieci pod naszą opiekę. Liczymy, że te ponad 100 rodzin, które skierowały do nas swe pociechy – będzie wspominać okres współpracy z nami z zadowoleniem i zachowa w pamięci pracowników Ośrodka, jako osoby kompetentne, zaangażowane i oddane dzieciom.

Okres realizacji tego Projektu dostarczył nam wielu ważnych doświadczeń. Pokazał nam zarówno potrzeby jak i możliwości mieszkańców Gminy Iwanowice. Cenimy to sobie i podobnie jak Wójtowi Gminy Iwanowice, zależy nam na zachowaniu trwałości tego Projektu. Na mocy umowy podpisanej z Panem Wójtem, Gmina Iwanowice zobowiązała się kontynuować funkcjonowanie Planety Marzeń przez  okres co najmniej 3 lat. Przekazaliśmy Gminie wszystkie sprzęty i wyposażenie, które udało nam się zgromadzić w trakcie naszego projektu, jak też dokumentację niezbędną do prowadzenia działalności.

Posiadamy informacje, że na dalsze prowadzenie Planety Marzeń zawarta została umowa pomiędzy Gminą Iwanowice a Stowarzyszeniem Życzliwa Dłoń. Ponieważ jest to jednak inny podmiot, Ci z Państwa, którzy chcieliby nadal korzystać z oferty Planety Marzeń (a także inne nowe osoby) muszą dokonać ponownego zgłoszenia dzieci. Szczegóły działalności Stowarzyszenia, a także plany dotyczące dalszej działalności Planety Marzeń oraz niezbędne dokumenty rekrutacyjne znaleźć można na internetowej stronie Stowarzyszenia: www.zyczliwadlon.org
W związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi, tą drogą pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia:

zdrowia, które zwłaszcza w dobie pandemii trzeba szczególnie chronić,

spokoju i radości, które wszystkim są potrzebne, aby świat był dla nas dobry,

i błogosławieństwa Zmartwychwstałego, by każdy kolejny dzień był lepszy od dnia mijającego.Pozostajemy z szacunkiemJanusz Olesiński Katarzyna Furgał

Prezes Zarządu Fundacji Kierownik Ośrodka
„Małopolska Izba Samorządowa” „Planeta Marzeń”


INFORMACJE DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU Z ODMROŻENIEM DZIAŁAŃ PLACÓWKI

Szanowni Państwo,
Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży „Planeta Marzeń”
w Grzegorzowicach Wielkich, ze względu na epidemię koronawirusa, zawiesiła
działalność w swojej siedzibie w połowie marca br. Od tego czasu były oferowane
zajęcia w trybie zdalnym. Obecnie przygotowujemy się do przywrócenia działalności
od 1 czerwca 2020 r. w siedzibie Placówki.

Warsztaty z szycia dla dzieci i młodzieży w Planecie Marzeń

Od 5 lutego 2019 rozpoczynamy naszą kolejną podróż po planecie marzeń –warsztaty z szycia dla dzieci, które poprowadzi pani Agnieszka Cielińska (Tatinka). Zajęcia będą odbywały się do 2 tygodnie, w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 18.00

Na pierwszych zajęciach – we wtorek 5.02.2019 r. - stworzymy piękne czerwone serca, które potem będzie można podarować najmilszej Walentynce.

Ruszają warsztaty plastyczne w Planecie Marzeń

Z początkiem lutego 2019 r. w Planecie Marzeń rozpoczynamy nowe zajęcia – WARSZTATY PLASTYCZNE,
które poprowadzi pani Krystyna Kowalczyk.
Pierwsze zajęcia plastyczne już w najbliższy poniedziałek 4 lutego 2019 od godziny 16.00 do 18.00. Nasza podróż po planecie kreatywności twórczej rozpoczynamy od szkiców ołówkiem drzew i kwiatów.
Nam zima nie straszna – stwórzmy wiosnę w naszej planecie!

Harmonogram zajęć warsztatów plastycznych w lutym 2019: