Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży PLANETA MARZEŃ
 w Grzegorzowicach Wielkich (budynek gimnazjum) 

powstała w ramach projektu
Fundacji Małopolskiej Izby Samorządowej i Gminy Iwanowice
dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.


 Placówka oferuje dzieciom i młodzieży:
  •  organizację czasu wolnego,
  •  zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
  •  organizację zajęć specjalistycznych, w tym m.in. logopedycznych, terapeutycznych, psychoprofilaktycznych,
  •  realizację działań animacyjnych,
  •  pomoc w nauce

    Praca z dzieckiem w placówce będzie prowadzona w oparciu o indywidualny plan wsparcia,
    opracowany z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka oraz jego rodziny.

 Placówka będzie funkcjonować przez cały rok kalendarzowy przez wszystkie dni robocze
w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców.
W ciągu roku szkolnego w godzinach popołudniowych, w okresie lipiec-sierpień w trybie wakacyjnym.
 Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny.
Placówka zapewnia podopiecznym jeden posiłek dziennie dostosowany do pory dnia i czasu przebywania dziecka w placówce.